Om Ulf

Tror på individen, men är beredd att ingripa om denne går ner sig och behöver hjälp.

Sätter barnets behov före förälderns.

Nuvarande uppdrag

  • Ledamot Arvodesberedningen
  • Ledamot i kommunfullmäktige Orust
  • Ledamot i kommunstyrelsen Orust
  • Ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Ersättare i Krisledningsnämnden
  • Vice Ordförande i utskottet för omsorg
  • Ledamot i Valnämnden

Följ Ulf:

Facebook