Se alla

Ulf Sjölinder

Ledamot i Kommunfullmäktige

Övriga uppdrag

Andra uppdrag

Kommunstyrelsen

Medborgardialog

Hälso o sjukvårdsnämnden

Måltidsbolaget

Tolkförmedlingen

Arvodesberedningen

Valnämnden

Valberedningsnämnden

Tror på individen, men är beredd att ingripa om denne går ner sig och behöver hjälp.

Sätter barnets behov före förälderns.

Nuvarande uppdrag

  • Ledamot Arvodesberedningen
  • Ledamot i kommunfullmäktige Orust
  • Ledamot i kommunstyrelsen Orust
  • Ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Ersättare i Krisledningsnämnden
  • Vice Ordförande i utskottet för omsorg
  • Ledamot i Valnämnden

Kontaktuppgifter

0725-83 01 07 ...