Om Veronica

Veronica kandiderar för Liberalerna vid nästa allmänna val 2018 till kommunfullmäktige på Orust och riksdagen.

Nuvarande uppdrag

  • Vice Ordförande i Lokalföreningen på Orust
  • Gruppledare Liberalerna Orust
  • Ledamot i kommunfullmäktige Orust
  • Ledamot i kommunstyrelsen Orust
  • Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Ledamot i Krisledningsnämden Orust
  • Vice Ordförande i Utskottet för lärande