Se alla

Politik

Framtiden är liberal

Orust – en ö i väster som har allt. Här kan du bygga ett tryggt liv nu och i framtiden. Vi vet nu mer än någonsin att demokrati och frihet är något vi ständigt måste försvara. Kunskap är en människas viktigaste redskap för att växa enskilt och tillsammans med andra. Därför sätter vi Liberaler skolan först.

På Orust bor en stor andel årsrika. Därför vill Liberalerna att det ska byggas trygghetsboenden i varje större samhälle på Orust. Även för yngre och barnfamiljer behövs ett mer varierat utbud av boende. Därför ska det byggas fler hyreslägenheter och bostadsrätter.

LIBERAL POLITIK

Utbildning lägger grunden till det liv vi vill leva

Barns lärande utanför hemmet börjar i förskolan. Därför ska vi under mandatperioden bygga nya förskolor samt minska antalet barn i förskolegrupperna för att ge ännu bättre förutsättningar för det pedagogiska arbetet. Alla elever ska utmanas i att nå sina högsta mål.

Kommun och föreningar hand i hand

Genom ett ökat föreningsstöd ska vi stödja föreningarna i deras viktiga verksamheter. Kulturaktiviteterna ska bli fler på ön. Det behövs fler repetitionslokaler för musik, teater, sång och dans. I stället för att bygga nytt vill vi utveckla befintliga lokaler som ett komplement till Kulturhuset Kajutan.

Jobb och tillväxt

Det ska vara lätt att utbilda sig till yrken där det råder arbetskraftsbrist. Liberalerna vill satsa på en ny utbildningsform – yrkesskolan, riktat till arbetslösa som saknar gymnasiekompetens.

Infrastrukturens utveckling är en viktig förutsättning för att kunna kombinera arbete och boende på Orust. Fungerande kommunikationer är en förutsättning för hållbar tillväxt. Därför behövs fortsatta investeringar i vägar samt byggstart av den nya Orustbron.